Trainingen

Door Mindscapes zijn in samenwerking met U&I Learning en Nassau׀werkstijlstrategie trainingen ontwikkeld op het snijvlak van kantoorinnovatie en HNW. De positieve effecten van een flexibel werkconcept zijn het meest zichtbaar in organisaties die expliciet aandacht besteden aan de vormgeving van nieuwe werkrelaties, onderlinge verhoudingen en wederzijdse verwachtingen. Met het beschikbaar stellen van faciliteiten wordt vaak nog geen duurzame verandering bereikt. Medewerkers moeten betekenis kunnen geven aan veranderingen en de mogelijkheid hebben om zich voor te bereiden op de consequentie ervan voor het persoonlijk werkgedrag om efficiënt en effectief te kunnen werken in de nieuwe situatie. Hier te weinig oog vorm een afbreukrisico, met alle acceptatieproblemen van dien, omdat medewerkers vanuit hun perspectief veel zien veranderen als het eigen bureau en de eigen kamer geen zekerheden meer zijn. De mate waarin organisaties erin slagen de bestaande werkwijze aan te passen aan de nieuwe uitgangssituatie bepaalt voor een belangrijk deel het succes van de invoering van een flexibel werkconcept.

De speciaal ontwikkelde trainingen zijn uniek in hun soort:

> Het vergroot het inzicht en de bewustwording van de verandering die op stapel staat
> Het creëert draagvlak voor de geplande verandering
> Het draagt bij aan een verbeterde communicatieve vaardigheden, samenwerking en zelfmanagement bij medewerkers
> Het informeert over gebruikersaspecten die in de nieuwe werkomgeving van belang zijn, zoals:
  > Hoe weet ik waar ik kan zitten? (soorten werkplekken, indeling van het gebouw, het kiezen van de juiste faciliteit etc)
  > Waar laat ik mijn spullen? (clean desk principes, omgaan met papier, verminderen van gebruik van papier, digitaal archiveren etc)
  > Hoe werken we met elkaar samen? (hoe houdt je contact met elkaar? welke werkafspraken zijn er? Welke gedraag is in een open werkomgeving belangrijk? Effectief communiceren, samenwerken op afstand etc)
  > Hoe manage ik mijzelf? (vrijheid en verantwoordelijkheid, plannen en organiseren van werkzaamheden, zelfmanagement en stress etc)

De training wordt aangeboden in de vorm van E-learning modules die klant specifiek zijn. Het grote voordeel van E-learning is dat medewerkers kunnen leren wanner het hen uitkomt, leren op de plaats die hen uitkomt en kunnen leren in hun eigen tempo. En ze hoeven alleen die trainingselementen te doorlopen die voor henzelf interessant zijn. Waarbij de informatie altijd actueel is.

De ontwikkelde training helpt medewerkers in de transitieproces waar zij doorheen moeten. Een training die volledig gericht is op de werkstijlveranderingen die op individueel niveau en op collectief niveau in de organisatie zich zullen voltrekken. Een training die de effectiviteit van de geplande verandering aanmerkelijk verhoogd én veranderweerstanden voorkomt.

Geïnteresseerd in een demonstratietraining? Neem gerust contact op. Wij komen graag bij u langs!