Partners

Mindscapes werkt bij het uitvoeren van opdrachten vaak in multidisciplinair verband. Partners van Mindscapes zijn:

> Bewegende Delen
> FX/People
> U&I Learning
> HIPP Consultancy
> Nassau ׀ werkomgeving strategie
> Linkeroever
> Group A

Mindscapes wordt door BOEi frequent ingeschakeld voor herbestemmingsopgaven. Mindscapes vervult voor BOEi een rol als freelance proces- en projectmanager.