Evaluatiestudies

Aan energie bij ontwikkeling en implementatie heeft het vaak niet gelegen. Slechter is het helaas gesteld met de borging van doelstellingen en de handhaving van afspraken die voor de ingebruikname van een nieuw huisvestingsconcept binnen de organisatie zijn gemaakt. Binnen maanden, hooguit enkele jaren, zijn medewerkers en management zich hier nog van bewust en functioneert het huisvestingsconcept al lang niet meer zoals u dat voor ogen stond.

En daarmee verliest u, naast het beoogde rendement, ook kansen om uw organisatie duurzaam in beweging te krijgen. Een evaluatiestudie van Mindscapes draagt bij aan een hernieuwd elan en werkt als kruipolie in uw huisvestingsconcept. Een geringe investering in het licht van de investeringen die u nog maar zo kort gepleegd heeft....

Voorbeeldprojecten

> Orbis Medisch Centrum - Onderzoeken van de mogelijkheden voor optimalisatie van de bezetting van de werkgebieden met als doel een verbetering van de exploitatie en het onderzoeken of en ruimte ontstaat voor verhuur van extra vierkante meters. Verder het onderzoeken van de match tussen de huisvestingsbehoefte van Orbis V&V en het aanbod aan huisvesting binnen Orbis Medisch Centrum.

> Provincie Limburg R.O.V.L. - Uitvoeren van en evaluatiestudie van het Meerjaren Uitvoerings Programma 2008 – 2011. Terug kijken naar de mate waarin de gekozen programmalijnen succesvolle resultaten hebben opgeleverd. Onderzoeken van de wijze waarop de samenwerking met de verschillende partners van het ROVL vorm heeft gehad en de werkwijze die daarbij gehanteerd is.